close
تبلیغات در اینترنت
تک بيتهاي ناب شاعر شعر هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند درد بی درمان

تک بيتهاي ناب شاعر شعر هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند درد بی درمان

نويسنده مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند,تک بيتهاي شاعر شعر مثل گیسویی که باد آن را پریشان می‌کند,نويسنده شعر هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند,پي دي اف هر دلی را روزگاری عشق ویران می‌کند,تک بيتهاي شاعر شعر هرچه جز یاد تو را با خاک یکسان می‌کند,
چراغ قوه پليسقيمت دوربين هاي شکارياین نخلمسافر ثابت جنوب استبا بلیط پوسیده ای در جیب هایشلای چند اسکناس شاهیاین اتوبوسعازمخط مقدم شعر استعازم بی سمتی استاین شعر عازم تعلیق استعازم مقصدی است شناوربا چهل استعاره و چهل صندلی خالیلطفن اتوبوس را در ذهن خود نگه داریداین زن دارد درد می کشدزنی که زیر زبان اش سست استزنی که زیر زبانش هزار هسته ی خرماستروی خونی ماه را با گوشهی دامن اش پاک می کندعرق پیشانی اش را با کاغذ انجیل112چاهزنی که چهل مسافر می زایدچهل نویسنده که دردش را بنویسندزنی که سفیدی گردن اشحواس…
persianmoosighi
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ